هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی 

 

 

محورهای کنفرانس

  • تضمین کیفیت،ارزشیابی، ارزیابی و اعتبار سنجی در یادگیری الکترونیکی
  • جنبه های مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی
  • یادگیری / یاددهی، طراحی، روش شناسی و ارزیابی در یادگیری الکترونیکی
  • جنبه های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی
  • کاربردها و مورد کاوی در نظام یادگیری الکترونیکی
  • جنبه های راهبردی ، مدیریت و سازمان در یادگیری الکترونیکی 

 

/ 1 نظر / 74 بازدید
زهیر پرتوی

عالیه دختر