# هفتمین_کنفرانس_ملی_و_چهارمین_کنفرانس_بین_المللی_یا

هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی      محورهای کنفرانس تضمین کیفیت،ارزشیابی، ارزیابی و اعتبار سنجی در یادگیری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 73 بازدید