# همایش_و_کنفرانس_روانشناسی

هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی      محورهای کنفرانس تضمین کیفیت،ارزشیابی، ارزیابی و اعتبار سنجی در یادگیری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 73 بازدید